Wat is de oorsprong van het woord veranda?

Het woord veranda is waarschijnlijk afgeleid van het Portugese woord varanda, wat lang balkon of terras betekent. Deze architecturale structuur strekt zich uit langs de buitenkant van een gebouw en heeft een dak en opent zich meestal naar buiten. Een veranda is een veelvoorkomend kenmerk bij huizen in een strandresort of in andere warme klimaten. Een veranda of veranda is een veranda of lange, open ruimte met een dak eroverheen.

Het kan een open ruimte zijn met een dak dat rond een gebouw in het midden is gebouwd. Het heeft meestal een rij kolommen of pilaren die het dak omhoog houden. Er is vaak een reling aan de buitenkant. veranda's bedekken vaak de hele voorkant en zijkanten van een gebouw.

Een veranda of veranda is een overdekte openluchtgalerij of veranda, bevestigd aan de buitenkant van een gebouw. Een veranda is vaak gedeeltelijk omsloten door een reling en strekt zich vaak uit over de voor- en zijkanten van de structuur. Engels woord veranda komt van Portugese varanda (balkon, veranda, terras. Het woord Veranda kwam via India naar het Engels via een Indo-Portugese creool, het woord zelf komt van de Portugese varanda wat lang balkon of terras betekent.

Het is echter de vraag of de oorspronkelijke betekenissen van de drie etyma echt nauw vergelijkbaar zijn, zodat de fonetische gelijkenis gewoon toeval kan zijn. Het Portugese woord varanda kwam in de lokale taal terecht als veranda, vooral in Malayalam en Marathi. Deze voorbeeldzinnen worden automatisch geselecteerd uit verschillende online nieuwsbronnen om het huidige gebruik van het woord 'veranda' weer te geven. De oppervlakkige gelijkenis in vorm en betekenis van de Romaanse en Indo-Arische woorden is opvallend genoeg dat de Romaanse geleerde Joan Coromines probeerde ze te verbinden, waarbij hij een Indo-Europees substrataal zelfstandig naamwoord positioneerde als de bron van beide, waaraan hij Litouws (ŽEmaitian dialect) varanda-lus toevoegde van flexibele twijgen (Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico).

Leave Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *